Finansinės ataskaitos

2022 metai
Finansinė būklės ataskaita (I ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (II ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (III ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (IV ketvirtis)

2021 metai

Finansinė būklės ataskaita (I ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (II ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (III ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (IV ketvirtis)

2020 metai

Finansinė būklės ataskaita (I ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (II ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (III ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (IV ketvirtis)

2019 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinė būklės ataskaita (I ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (II ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (III ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (IV ketvirtis)

2018 metai
Finansinių ataskaitų rinkinys I
Finansinių ataskaitų rinkinys II

Finansinė būklės ataskaita (I ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (II ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (III ketvirtis)
Finansinė būklės ataskaita (IV ketvirtis)

2017 metai
Finansinės būklės ataskaita už 2017 metus
Finansinės būklės ataskaita (I ketvirtis)
Finansinės būklės ataskaita (II ketvirtis)
Finansinės būklės ataskaita (III ketvirtis)
Finansinės būklės ataskaita (IV ketvirtis)

2016 metai
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (2016 metai)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31
Finansinės būklės ataskaita (III ketvirtis)
Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (III ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita (III ketvirtis)