Erasmus projektas „Mokytojai pasirengę pokyčiams“

ERASMUS + PROJEKTAS
Šis laikas yra ypatingas – tai Vytauto Didžiojo gimnazijos nueito 100 metų kelio, visos bendruomenės pasiekimų ir nesėkmių, pergalių ir pralaimėjimų suma. Simboliška, kad gimnazija pradėjo kurti savo istoriją būdama laisvos Europos dalimi ir tęsia savo misiją kaip viena iš lygiaverčių Sąjungos narių. Dėl šios priežasties naujasis Erasmus+ programos projektas pavadinimu „Mokytojai pasirengę pokyčiams“ (TEACHERS for CHANGE & CHANGE for TEACHERS) 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014757 ) kaip niekad vyksta tinkamu laiku.
Be jokios abejonės, kiekvienas tarptautinis projektas yra vertinga patirtis pedagogų bendruomenei. Pirma, stiprinamos pedagogų komandos ir ugdymo procese atsiranda daugiau bendradarbiavimo elementų. Antra, mokykla ir jos bendruomenė yra labiau motyvuota, pati pradeda inicijuoti naujas veiklas. Trečia, ugdymo kokybė pereina į aukštesnį lygį, nes tiek pedagogai, tiek mokiniai  save identifikuoja vieningos Europos bendrijos piliečiais, atsakingais už procesus, kurie vyksta čia ir dabar. Galiausiai visos įgytos kompetencijos pasitarnauja kaip įrankiai ugdymo tikslams pasiekti.
Kalbant detaliau apie pastarąjį tarptautinį projektą, pagrindinė nuostata yra paskatinti gimnazijos mokytojus įgyti papildomų kompetencijų apsilankant ugdymo įstaigose įvairiose Europos šalyse, kurios garsėja proceso novatoriškumu bei ugdytinių pasiekimais. Neatsitiktinai pamąstyta apie tokias įstaigas Suomijoje ir kitose bendrijos šalyse. Antra, tikimasi užmegzti tampresnius ryšius su ugdytojais užsienyje ir ilgainiui paskatinti gimnazijos pedagogus inicijuoti mokinių mobilumo veiklas.
Greičiausiai nelabai svarbu, kelintą dešimtmetį ar šimtmetį skaičiuoja ugdymo įstaiga. Svarbu, kad tai būtų vieta proveržiui, laisvai minčiai ir tobulėjimui. Dar svarbiau, kad tai būtų kritiškai mąstančių žmonių bendruomenė su savo stiprybėmis ir silpnybėmis, padedančiomis įgyvendinti tauriausią misiją – ugdyti atsakingas asmenybes, šiandienos ir rytojaus lyderius.
Rita Kisielienė, anglų kalbos mokytoja