Gimnazija

Įstaigos pavadinimas: Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija.

Įstaigos grupė: bendrojo lavinimo mokykla.

Mokyklos tipas: keturmetė gimnazija.

Gimnazijos adresas: S. Daukanto g. 31, Klaipėda, LT-92231, el. paštas: vdg@kvdg.lt, Įmonės kodas 190438049

Mokymo kalba: lietuvių.

Steigėjas: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kodas – 8869143, Liepų g. 11, Klaipėda, LT-91502.

Mokymo forma: dieninė.

Pagrindinė veiklos rūšis: bendrasis vidurinis mokymas, kodas 802130.

Kita veiklos rūšis: mokyklų užkandinių, valgyklų ir virtuvių veikla, kodas 55510.

Gimnazija išduoda išsilavinimo pažymėjimus:

  • Brandos atestatą, kodas 3014.
  • Brandos atestato priedą, kodas 3016.
  • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, kodas 2001.
  • Mokymosi pasiekimų pažymėjimą, kodas 2055.