Vizija, misija, filosofija

Vizija ir misija

Gimnazijos vizija. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija moderni, humanizmo principais savo veiklą grindžianti švietimo įstaiga, nuolat besimokanti, teikianti kokybišką ugdymą, taikanti naujausias technologijas ir aktyvius ugdymo metodus ir atitinkanti Lietuvos švietimo plėtotės strategines nuostatas.

Gimnazijos misija. Gimnazija, bendradarbiaudama su ES šalių giminingomis švietimo įstaigomis, orientuojasi į Europos švietimo nuostatas, įgyvendina nacionalinę šalies švietimo strategiją:

  • ugdyti laisvą, kūrybingą, kritiškai mąstančią asmenybę;
  • formuoti savarankišką, iniciatyvią, atsakingą už savo pasirinkimą asmenybę su maksimaliai susiformavusia vertybių sistema, gebančią pasirinkti universitetinę studijų kryptį.

Filosofija

Mes esame ieškantys… Ieškantys savęs pasaulyje ir pasaulio, savyje. Ieškoti niekada nėra lengva: ar lengva surasti tikrą, nesumeluotą žodį, atskleisti įsižiebiantį talentą, pastebėti besiformuojančią asmenybę?.. Nelengva bet įdomu.

Ieškantys eina ne tik į save, bet ir į kitą, esantį šalia. Mes siekiame būti atviri, demokratiški ir laisvi. O laisvas yra tas, kuris suvokia ne tik savo, bet ir kito teisę būti išklausytas, pripažintas, įvertintas.

Gyvenimas reikalauja asmenybių – mąstančių, kuriančių, savitai priimančių pasaulį ir keičiančių jį. Tokios asmenybės bręsta čia, Vytauto Didžiojo gimnazijoje.