Psichologas

Gimnazijos psichologė – Aleksandra Mėlinauskienė,  el. paštas: a.melinauskiene@gmail.com
Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.
Psichologinės pagalbos uždaviniai:
  • Nustatyti mokinio pasichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
  • Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
  • Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.
Psichologo darbo grafikas
Antradienis–penktadienis    9.30–15.00 val.