Mokytoj┼│ taryba

Gimnazijos mokytoj┼│ taryba.

Mokytoj┼│ taryba ÔÇô nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytoj┼│ profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spr─Östi. J─ů sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyri┼│ ir kit┼│ padalini┼│, susijusi┼│ su ugdymu, vadovai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos prie┼żi┼źros specialistai, ┼ívietimo pagalb─ů teikiantys specialistai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytoj┼│ tarybai vadovauja gimnazijos direktorius. Tarybos sekretorius renkamas nari┼│ atviru balsavimu vieniems metams.
Mokytoj┼│ tarybos pos─Śd┼żiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne re─Źiau kaip vien─ů kart─ů per pusmet─».
Prireikus gali b┼źti su┼íauktas neeilinis Mokytoj┼│ tarybos pos─Śdis. ─« pos─Śd┼żius pagal poreik─» gali b┼źti kvie─Źiami kit┼│ savivaldos institucij┼│ atstovai.
Pos─Śdis yra teis─Śtas, jei jame dalyvauja ne ma┼żiau kaip du tre─Źdaliai t─ů dien─ů dirban─Źi┼│ tarybos nari┼│. Pos─Śd┼żius ┼íaukia tarybos pirmininkas. Apie pos─Śd┼żio laik─ů ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne v─Śliau kaip 3 dienos iki pos─Śd┼żio prad┼żios.
Mokytoj┼│ tarybos nutarimai priimami dalyvaujan─Źi┼│ tarybos nari┼│ bals┼│ dauguma.

Mokytoj┼│ taryba:

  • svarsto bendr┼│j┼│ ugdymo program┼│, apibr─Ś┼żian─Źi┼│ ugdymo turin─» valstyb─Śs lygmeniu, ─»gyvendinim─ů, optimal┼│ ugdymo s─ůlyg┼│ sudarym─ů, ugdymo turinio atnaujinim─ů, mokini┼│ ugdymo(si) rezultatus
  • pedagogin─Śs veiklos tobulinimo b┼źdus
  • teikia si┼źlymus d─Śl gimnazijos metin─Śs veiklos programos, ugdymo plano ─»gyvendinimo, mokini┼│ pa┼żangos ir pasiekim┼│ vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo
  • kartu su gimnazijos socialiniu pedagogu, sveikatos prie┼żi┼źros darbuotoju, psichologu sprend┼żia mokini┼│ sveikatos, socialin─Śs paramos, mokymosi, prevencin─Śs veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus
  • deleguoja atstovus ─» Senat─ů, Mokytoj┼│ ir pagalbos mokiniui specialist┼│ (i┼ískyrus psichologus) atestacijos komisij─ů
  • svarsto kitus gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.