Parama

Ačiū visiems, 2017  m. rėmusiems gimnaziją.

2017 m. buvo surinkta 4,7 tūkst. Eur paramos lėšų. Paramos lėšos buvo panaudotos gimnazijos patalpų remontui (1605,89 Eur), projektinės ir kitos veiklos organizavimui (788,16 Eur), vykimui į konkursus, olimpiadas, varžybas, renginius (1329,1 Eur).

Jūsų parama padėjo įgyvendinti gimnazijoje vykdomus projektus bei gražinti aplinką. Todėl ir šiais metais prašome Jūsų paremti gimnaziją bei iki gegužės 1 d. pervesti 2 proc. pajamų mokesčio sumos.

Pildymo forma

Rekvizitai: Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija,
kodas 190438049

S. Daukanto 31, Klaipėda

Sąskaita LT977300010134506464

Kviečiame 1–2 procentus savo pajamų mokesčio skirti Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijai. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Iki gegužės 1 d. užpildžius formą FR0512 v.2, Jūsų 2 procentai nuo praeitais metais valstybei JAU SUMOKĖTO pajamų mokesčio, bus pervesti gimnazijai. Jeigu šia teise nepasinaudosite, pinigai tiesiog liks valstybės biudžete. Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, prisidės prie mūsų gimnazijos ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo. Iš anksto esame dėkingi tiems, kurie šiais metais perves 2 procentus pajamų mokesčio Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijai.

Kaip skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramą Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijai?
Apsisprendę paremti gimnaziją neatverdami piniginės, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR0512 v. 2 „PRAŠYMAS PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS“. Prašymo formą FR0512 v.2 galima rasti:
  • mokesčių inspekcijoje
  • internete adresu http://www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=FR0512_v2.pdf
  • paramos formą FR0512 v.2 galite pildyti kartu su savo „Metine pajamų mokesčio deklaracija“
  • Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad praÅ¡ymą (skirti 2 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512)) gyventojai gali pateikti tik individualiai (popierinį variantą nuneÅ¡ti į mokesčių inspekciją).
Paramos gavėjų, darbdavių ar kitų asmenų pateikti – atsiųsti ar atneÅ¡ti – popieriniai PraÅ¡ymai  FR0512 Valstybinėje mokesčių inspekcijoje nebus nagrinėjami ir pagal juos nebus pervedama parama.
VMI rekomenduoja deklaracijas ir prašymus teikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu http://deklaravimas.vmi.lt.