Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas siekia padėti mokiniams adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
  • Individualiai konsultuoja sunkumų ir problemų turinčius mokinius.
  • Individualiai konsultuoja tėvus, pedagogus ir klasių auklėtojus, sprendžiant mokinių elgesio, tarpusavio santykių problemas.
  • Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.
  • Organizuoja prevencijos programas mokiniams, dalyvauja su mokiniais socializacijos projektuose, programose.
  • Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo grupės veikloje.
  • Organizuoja nemokamą mokinių, gyvenančių Klaipėdos rajone, pavežėjimą į mokyklą ir atgal.
  • Organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą gimnazijoje.
  • Rengia informacinius stendus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius.
  • Atlieka šviečiamąjį–informacinį darbą kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų.
Socialinė pedagogė – Auksuolė Atkočienė, e-paštas: atkociene.auksuole@gmail.com
Socialinės pedagogės darbo laikas:
Pirmadienį nuo 8.30 val. iki 15.00 val. Pietų pertrauka nuo 12.30 iki 13.00 val.
Antradienį nuo 8.30 val. iki 15.00 val. Pietų pertrauka nuo 12.30 iki 13.00 val.
Trečiadienį nuo 8.30 val. iki 15.00 val. Pietų pertrauka nuo 12.30 iki 13.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.30 val. iki 15.00 val. Pietų pertrauka nuo 12.30 iki 13.00 val.
Penktadienį nuo 8.30 val. iki 14.30 val. Pietų pertrauka nuo 12.30 iki 13.00 val.