Mokiniai

Šiuo metu Vytauto Didžiojo gimnazijoje mokosi 604 mokiniai.

I klasės    – 180 mokinių.
II klasės   – 174 mokiniai.
III klasės  – 124 mokiniai.
IV klasės  –126  mokiniai.

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Ia

Loreta Latožienė IIa Vida Ivanauskienė

IIIa

Jolanta Mažeikaitė-Sakavičienė

IVa

Daiva Balčiūnienė

Ib

Teresė Petrauskaitė

IIb

Inesa Pečiulienė

IIIb

Violeta Sadzevičiūtė

IVb

Milda Damalienė
Ic  Danutė Benetienė

IIc

Reda Spudytė

IIIc

Alma Barkauskienė

IV c

Edita Mockuvienė

Id

Reda Anankaitė

IId

Eugenija Auškalnytė-Vaitkienė

IIId

Gitana Puzinienė

IV d

Giedrė Sabūnienė

Ie

Kristina Pocevičienė

IIe

Sigita Bidvaitė

IIIe

Giedrė Guntarskytė-Česnauskienė

IVe

Vida Pakalniškienė
Is  Aiva Gylienė  IIs  Zita Sapiegaitė