Mokiniai

Šiuo metu Vytauto Didžiojo gimnazijoje mokosi … mokiniai.

I klasės    – … mokiniai.
II klasės   – … mokiniai.
III klasės  – … mokiniai.
IV klasės  – … mokiniai.

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Ia

Loreta Latožienė IIa Vida Ivanauskienė

IIIa

Jolanta Mažeikaitė-Sakavičienė

IVa

Daiva Balčiūnienė

Ib

Teresė Petrauskaitė

IIb

Inesa Pečiulienė

IIIb

Violeta Sadzevičiūtė

IVb

Milda Damalienė
Ic  

IIc

Reda Spudytė

IIIc

Alma Barkauskienė

IV c

Edita Mockuvienė

Id

 

IId

Eugenija Auškalnytė-Vaitkienė

IIId

Gitana Puzinienė

IV d

Giedrė Sabūnienė

Ie

 

IIe

Sigita Bidvaitė

IIIe

 

IVe

Vida Pakalniškienė
Is  Aiva Gylienė  IIs  Zita Sapiegaitė