Mokiniai ir klasių vadovai

2020-2021 m. m. I-IV gimnazijos mokinių skaičius

 I klasės162 mokinių

II klasės – 149 mokinių

III klasės – 180 mokiniai

IV klasės – 174 mokiniai

Viso: 665 mokinys

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Ia

Reda Spudytė IIa Jolanta Danilavičienė

IIIa

Loreta Latožienė

IVa

Vida Ivanauskienė

Ib

Raimonda Kauneckienė

IIb

Dalia Masaitienė

IIIb

Teresė Petrauskaitė

IVb

Inesa Pečiulienė
Ic  Jūratė Menčinskienė

IIc

Edita Mockuvienė

IIIc

Danutė Benetienė

IV c

Albina Čukalina

Id

Vida Pakalniškienė

IId

Daiva Balčiūnienė

IIId

Reda Anankaitė

IV d

Giedrė Sabūnienė

Ie

Reda Veličkaitė

IIe

Janina Vaidaugienė

IIIe

Sigita Bidvaitė

IVe

Vida Pakalniškienė
If  Auksuolė Atkočienė      IIIs  Aiva Gylienė  IVs  Zita Sapiegaitė