Klasių vadovai

2023-2024 m. m. I-IV gimnazijos mokinių skaičius

I klasės209 mokiniai

II klasės – 174 mokiniai

III klasės – 151 mokinys

IV klasės – 148 mokiniai

Viso: 682 mokiniai

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Ia

Loreta Latožienė IIa Živilė Banitauskienė

IIIa

Reda Spudytė

IVa

Jolanta Danilavičienė

Ib

Augustina Norvilė

IIb

Edita Mockuvienė

IIIb

Raimonda Kauneckienė

IVb

Dalia Masaitienė
Ic Arina Ivanickaja

IIc

 Laima Kuprienė

IIIc

Jūratė Menčinskienė

IVc

Loreta Elertienė
Id Loreta Reivytienė

IId

Aiva Gylienė

IIId

Sonata Bortelytė

IVd

Daiva Balčiūnienė

Ie

Kristina Pocevičienė

IIe

Aušra Kazlauskienė

IIIe

Inesa Pečiulienė

IVe

Giedrė Sabūnienė
If  Viktė Norvaišienė IIf Zita Sapiegaitė  IIIf  Auksuolė Atkočienė    
Ig Viktė Norvaišienė