Klasių vadovai

2020-2021 m. m. I-IV gimnazijos mokinių skaičius

 I klasės162 mokiniai

II klasės – 149 mokiniai

III klasės – 180 mokinių

IV klasės – 174 mokiniai

Viso: 665 mokiniai

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Ia

Reda Spudytė IIa Jolanta Danilavičienė

IIIa

Loreta Latožienė

IVa

Vida Ivanauskienė

Ib

Raimonda Kauneckienė

IIb

Dalia Masaitienė

IIIb

Teresė Petrauskaitė

IVb

Inesa Pečiulienė
Ic  Jūratė Menčinskienė

IIc

Edita Mockuvienė

IIIc

Danutė Benetienė

IVc

Albina Čukalina

Id

Vida Pakalniškienė

IId

Daiva Balčiūnienė

IIId

Reda Anankaitė

IVd

Giedrė Sabūnienė

Ie

Reda Veličkaitė

IIe

Janina Vaidaugienė

IIIe

Sigita Bidvaitė

IVe

Vida Pakalniškienė
If  Auksuolė Atkočienė      IIIs  Aiva Gylienė  IVs  Zita Sapiegaitė