Klasių vadovai

2022-2023 m. m. I-IV gimnazijos mokinių skaičius

I klasės162 mokiniai

II klasės – 149 mokiniai

III klasės – 180 mokinių

IV klasės – 174 mokiniai

Viso: 665 mokiniai

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Ia

Živilė Banitauskienė IIa Reda Spudytė

IIIa

Jolanta Danilavičienė

IVa

Loreta Latožienė

Ib

Edita Mockuvienė

IIb

Raimonda Kauneckienė

IIIb

Dalia Masaitienė

IVb

Inesa Pečiulienė
Ic  Laima Kuprienė

IIc

Jūratė Menčinskienė

IIIc

Loreta Elertienė

IVc

Violeta Sadzevičiūtė

Id

Lina Snapkienė

IId

Sonata Bortelytė

IIId

Daiva Balčiūnienė

IVd

Reda Anankaitė

Ie

Aušra Kazlauskienė

IIe

Reda Veličkaitė

IIIe

Giedrė Sabūnienė

IVe

Jolanta Mažeikaitė-Sakavičienė
If  Zita Sapiegaitė IIf Auksuolė Atkočienė      IVs  Aiva Gylienė