Karjeros centro paslaugos

KARJEROS CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS.
 1. Individualiai ar grupėse atliekami testai, kurie padeda geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias ar silpnąsias puses.
 2. Atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją.
 3. Teikiama informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias ugdymo įstaigas (profesines, aukštojo mokslo), supažindinama su studijų programomis.
 4. Informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės.
 5. Supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias ir kolegines studijas tvarka, mokoma pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu.
 6. Padedama susidaryti individualų ugdymosi planą.
 7. Supažindinama su studijų užsienyje galimybėmis, padedama užpildyti reikiamus dokumentus.
 8. Organizuojami susitikimai su įvairių profesijų atstovais, taip pat susitikimai su aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centro atstovais.
 9. Organizuojami susitikimai su buvusiais mokyklos mokiniais, vedamos jų „sėkmės pamokos“.
 10. Mokoma įsivertinti savo karjeros kompetencijas ir susidaryti karjeros planą.
 11. Mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.