Priėmimo į gimnaziją tvarka

 

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2024–2025 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2024 m.:

  1. Vasario 26 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Vasario 27 d. 10 val. į 10–12 klases.

Sistemoje https://svietimas.klaipeda.lt/ registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti. Mokinių, kurie lieka mokytis gimnazijoje, tėvai teikia rašytinius prašymus į 11 klasę gimnazijos direktoriui ir jų Sistemoje registruoti nereikia.

Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Priėmimo priemonių planas 2024 m.

Netradicinio ugdymo klasės:
Priimamų mokinių į netradicinio ugdymo klases motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas

Užduočių pavyzdžiai:
Pavyzdinė matematikos užduotis 2023 m.
Pavyzdinė lietuvių k. užduotis 2023 m.

Stojančiųjų į netradicinio ugdymo (novatoriško verslumo ugdymo) klases motyvacijos vertinimas vyks kovo 19 d. 14.30 val.


Priėmimo į gimnaziją klausimais konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Morozova tel. (8-46) 41-27-17