Priėmimo į gimnaziją tvarka

Į Vytauto Didžiojo gimnaziją priimti mokiniai per 10 kalendorinių dienų gimnazijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymus mokytis; (Prašymo į I kl. forma)
  • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
  • esant specialiesiems ugdymosi poreikiams, pateikiami tai įrodantys dokumentai.

 Dokumentai priimami  gimnazijos raštinėje:

       8.30–12.00 val.
      13.00–16.00 val.
  • Įgyto išsilavinimo pažymėjimai ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus pateikiami  baigus žemesnio lygmens ugdymo programą. Mokymo sutartis sudaroma tik pateikus įgyto išsilavinimo pažymėjimą.
  • Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys mokykloms turi pateikti dokumentus, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šio dokumento reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (Gargždai).

Reikalavimai elektroninei nuotraukai

     1. Elektroninę nuotrauką mokinio pažymėjimui atsiųsti adresu it@kvdg.lt, nurodyti pilną mokinio vardą, pavardę (vardininko linksnis, lietuviškos raidės) ir klasę (9,10, 11, 12).
     2. Nuotraukas mokiniai darosi individualiai pagal nurodytus kriterijus (skaitmeniniu formatu):
     3. Nuotraukos dydis 22,7 mm X 25,2 mm (268 x 298 pikseliais ir ~300 dpi rezoliucija);
     4. Nuotrauka turi būti stačiakampė. Nufotografuota turi būti taip, kad asmens atvaizdas nuo smakro iki viršugalvio užimtų 70-80 proc. nuotraukos aukščio. Asmuo fotografuojamas iš priekio, žiūrintis į objektyvą, vienspalviame fone https://adic.lrv.lt/lt/teisine-informacija/nuotrauku-pavyzdziai

Nuotraukai neatitikus kriterijų, bus pranešta, kad ji netinkama!INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO 
Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2023 m.:

  1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Vasario 28 d. 10 val. į 10–12 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

Stojančiųjų į netradicinio ugdymo (novatoriško verslumo ugdymo) klases motyvacijos vertinimas vyks kovo 30 d. 14.30 val.


VDG 2023-2024 Priėmimas


PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJĄ TVARKA (2023 m.)
PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS 1-ĄSIAS KLASES TVARKA (2023 m.)

        Užduočių pavyzdžiai: 
Pavyzdinė matematikos užduotis (atnaujinta 2023-01-17)
Pavyzdinė lietuvių k. užduotis  (atnaujinta 2023-01-23)

Prašymų formos:
  
      Nr. 1 (pildo tėvai mokinių, kuriems nėra 14 metų)
      Nr. 2 (pildo mokiniai nuo 14 iki 18 metų)
      Nr. 3 (pildo VDG mokiniai, kurie mokysis 11 klasėje) ()
 
Mokymosi sutartys:
Vidurinio ugdymo sutartis ()


Priėmimo į gimnaziją klausimais konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Morozova tel. (8-46) 41-27-17