Priėmimo į gimnaziją tvarka

Aktuali informacija:

Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/) paskyroje „Teikti prašymus į mokyklas“, pradedami registruoti prašymai mokytis Klaipėdos miesto mokyklose 2021–2022 mokslo metais:
nuo š. m. kovo 1 d. 10 val. į I (9) gimnazijos klases;
nuo š. m. kovo 2 d. 10 val. į II-IV (10–12) gimnazijos klases.

Priėmimo terminai

Prašymų priėmimo pradžia

Daugiau informacijos: https://svietimas.klaipeda.lt/


VDG_2021_2022 Priėmimas

        Užduočių pavyzdžiai: 

Prašymų formos:
  
 
Mokymosi sutartys: