Priėmimo į gimnaziją tvarka

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2023 m.:

  1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Vasario 28 d. 10 val. į 10–12 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).


VDG 2022-2023 Priėmimas


PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJĄ TVARKA (2023 m.)
PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS 1-ĄSIAS KLASES TVARKA (2023 m.)

        Užduočių pavyzdžiai: 
Pavyzdinė matematikos užduotis (atnaujinta 2023-01-17)
Pavyzdinė lietuvių k. užduotis  (atnaujinta 2023-01-23)

Prašymų formos:
  
      Nr. 1 (pildo tėvai mokinių, kuriems nėra 14 metų)
      Nr. 2 (pildo mokiniai nuo 14 iki 18 metų)
      Nr. 3 (pildo VDG mokiniai, kurie mokysis 11 klasėje) ()
 
Mokymosi sutartys:
Vidurinio ugdymo sutartis ()


Priėmimo į gimnaziją klausimais konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Morozova tel. (8-46) 41-27-17