Gimnazijos veikla

Ugdymo proceso organizavimas 2021- 2022 m. m.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo dienos

I

2022-06-23

185

II

2022-06-23

185

III

2022-06-16

180

IV

2022-05-26

165

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d.–lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d.–2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d.–vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d.–balandžio 22 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia I–II gimnazijos klasių mokiniams skiriama nuo 2022 m. birželio 27 d. iki  2022 m. rugpjūčio 31 d., III gimnazijos klasių mokiniams skiriama nuo 2022 m. birželio 17 d. iki  2022 m. rugpjūčio 31 d.

 Vasaros atostogos IV gimnazijos klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

      
Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis:               2021 m. rugsėjo 1 d.– 2022 m. sausio 31 d., I – IV gimnazijos klasėms;

II pusmetis:              2022 m. vasario 1 d.–  2022 m. birželio 23 d., I – II gimnazijos klasėms;

                                 vasario 1 d.– 2022 m. birželio 16 d., III gimnazijos klasėms;

                                 2022 m. vasario 1 d.– 2022 m gegužės 26 d., IV klasėms.