Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą.
Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje  gali pateikti esami ir buvę darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos ir pan.) susiję su Gimnazija.
Informaciją apie pažeidimą galite pateikti:
  • gimnazijoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą  elektroninio pašto adresu: pranesk@kvdg.lt
  • tiesiogiai gimnazijoje atsakingam asmeniui: Eglei Morozovai, (8 46) 41 27 17, el. paštu egle@kvdg.lt
  • rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą
  • arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą ar gim. datą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti; nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:
  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
Žinomai melagingą informaciją pateikęs ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:
2022 m. – negautas nei vienas pranešimas.
2023 m. – negautas nei vienas pranešimas.