Užsienio kalbų pamokos mieste

Minint Europos kalbų dieną rugsėjo pabaigoje gimnazijos  užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų) mokytojai ir mokiniai nutarė kalbų mokytis ne tik  klasėse per įprastas pamokas. Ugdymas  buvo organizuojamas kitaip. Moksleiviai diskusijų metu pasidalino nuomonėmis apie  Europos šalių įžymybes. Gimnazistai tikrai buvo išradingi kurdami šalių, kurių kalbų mokosi, simbolių sienelę.

Rusų kalbos  besimokantieji tradiciškai surengė dailyraščio konkursą. Dėl objektyvių ekstremalios padėties priežasčių labiausiai visiems patiko pamokos – ekskursijos „Užsienio šalių kultūros  atspindžiai Klaipėdoje“. Šių edukacijų  metu mokiniai praturtino savo istorines žinias apie Klaipėdą, kaip multikultūrinį miestą.

Saulėti orai gimnazistus paskatino po pamokų ir savaitgalį pratęsti gimtojo miesto multikultūriškumo apraiškų paieškas, kurias jie apibendrino savo pristatymuose pamokų metu.