Apskrito stalo diskusija

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija mokslo metus baigė įdomia ir daug minčių sukėlusia diskusija apie gabių vaikų ugdymą. Birželio pradžioje mokytojų grupė atliko tyrimą apie gabių vaikų ugdymą gimnazijoje. Pateiktais klausimais savo nuomonę išsakė mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Apklausos rezultatai buvo pristatyti apvaliojo stalo diskusijos metu, kurioje dalyvavo ne tik gimnazijos administracijos ir mokytojų atstovai, bet ir I-III klasių mokiniai bei jų tėvai. Džiugu, kad iškeltos problemos neliko be atsako. Siūlymų, kaip tobulinti gabių vaikų ugdymo modelį, teikė visi diskusijos dalyviai. Planuojama, kad kitais mokslo metais bus tęsiamas diskusijų ciklas, pakviečiant į jas socialinius partnerius, o kai kurios iniciatyvos bus įgyvendintos ugdymo procese jau ateinantį rudenį.
Dėkojame dalyvavusiems mokiniams, jų tėvams ir mokytojams už išsakytus pasiūlymus, kaip gimnazijoje tobulinti ugdymo procesą.

Projektas – gerumo akcija „100 kauliukų globojamiems Å¡uniukams“

Projekto sumanytoja rusų kalbos mokytoja Albina Čukalina.

Ji subūrė mokytojų komandą – direktorės pavaduotoją ugdymui ir rusų kalbos mokytoją Eglę Morozovą, vokiečių kalbos mokytoją Laimą Kuprienę ir technologijų mokytoją Kristiną Pocevičienę.

Mokytojos per savo pamokas ir gimnazistus įkvėpė gražiai akcijai: mokiniai gyvūnams geranoriškai aukojo įvairius skanumynus, žaisliukus, pledukus, maistelį.

Surinktas dovanas į Klaipėdos gyvūnų globos įstaigą „Mano draugas“ nuvežė mūsų šaunieji IIa klasės gimnazistai: Emilis Galminas, Lukas Andriulevičius, Eimantas Darčanovas, Titas Dulkė, Arijus Grigas.

Ši akcija buvo skirta gimnazijos 100-ečiui paminėti.

 

Valstybinės darbo inspekcijos informacija

PRIMINIMAS MOKYKLOMS (mokinių ir tėvų edukavimo tikslais)
Mieli mokytojai, tėveliai, mokiniai,
artėjant vasaros atostogoms ir minint Pasaulinę kovos prieš dirbančius vaikus dieną, birželio 12-ąją, norime priminti pagrindines atsakomybes ir atsakyti į svarbiausius klausimus dėl vaikų ir paauglių darbo.
Ką turiu žinoti, norėdamas įsidarbinti?
  • Ä®sidarbinti galima nuo 14 metų mažiaus, tačiau iki 16 metų bÅ«tinas raÅ¡tiÅ¡kas vieno iÅ¡ tėvų (globėjų) sutikimas. Be viso to, reikia pateikti ir med. pažymą, kad vaikas gali dirbti konkretų darbą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos raÅ¡tiÅ¡ko sutikimo. Visais atvejais bÅ«tina darbo sutartis.
  • Nuo 14 iki 16 metų galima dirbti tik lengvus darbus, kurie nekenkia vaiko sveikatai, saugai, ir netrukdo lankyti mokyklos.
  • Vaikas ir paauglys iki 18 metų gali dirbti: vaikai ne per mokslo metus – iki 30 val. per savaitę ir iki 6 val. per dieną; per mokslo metus – iki 12 val. per savaitę, t. y. iki 2 val. mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. – nelankymo dienomis (trimestro arba semestro metu), tačiau ne per pamokas. Paaugliai – ne daugiau kaip 8 val. per dieną ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę kartu su pamokų trukme.
  • Vaikas ir paauglys iki 18 metų negali dirbti: vaikas, dirbantis lengvus darbus, prieÅ¡ pamokas, t. y. nuo 6 iki 7 val., ir naktį, t. y. nuo 20 iki 6 val.; paauglys iki 18 m. – naktį, t. y. nuo 22 iki 6 val.
  • Jauniems, iki 18 metų asmenims nustatytas poilsio laikas: ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę. Vaikų poilsis – nepertraukiamas, ne trumpesnis kaip 14 val. per parą. Paauglių – nepertraukiamas, ne trumpesnis kaip 12 val.
  • Papildomos lengvatos vaikams ir paaugliams – 25 darbo dienų kasmetinės atostogos, jeigu dirbama 5 dienas per savaitę, arba 30 dienų, kai dirbama 6 dienas per savaitę. Užtikrinamas 14 kalendorinių dienų iÅ¡ eilės kasmetinių atostogų poilsis arba tiek pat dienų nemokamų atostogų poilsis per vasaros atostogas.
Visą aprašą, naudingų patarimų tėvams, vaikams, darbdaviams ir naujoko darbe atmintinę rasite Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) parengtoje santraukoje Jei įsidarbinti nori asmuo iki 18 metų.
Erlanda Polekaitė
Administravimo skyriaus
Komunikacijos specialistė
Mob. 8 612  29 596
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius

Gerbiami tėveliai ir būsimieji gimnazistai,

Informacija mokiniams, kurie mokinių priėmimo informacinėje sistemoje https://svietimas.klaipeda.lt gavo patvirtinimą dėl priėmimo mokytis Klaipėdos  Vytauto Didžiojo gimnazijoje
 Visus kviečiame atvykti į gimnazijos raštinę iki birželio 8 d. ir užpildyti detalesnę prašymo formą (iki 14 metų mokinio prašymo formą pildo tėvai/globėjai. Nuo 14 metų pildo pats mokinys, tėvai tik patvirtina sutikimą). Atsinešti mokinio asmens dokumentus.

  • Mokymosi sutartys bus pasiraÅ¡omos nuo 2022-06-23 iki 2022-07-05 pateikus praÅ¡ymo formoje nurodytus dokumentus.
  • Elektroninę nuotrauką mokinio pažymėjimui iki 2022-07-05 atsiųsti adresu it@kvdg.lt, nurodyti mokinio vardą, pavardę ir klasę (9, 10, 11, 12).

 
Birželio 1 ir 6 d. gimnazijoje vyks valstybiniai brandos egzaminai, todėl vizitą šiomis dienomis planuokite po 13.00 val.

Prašymo forma (į I gimnazijos klasę)

Administracija

Sveikiname

IIIa klasės gimnazistės Liucija Ruginytė ir Amanda Staponaitė tapo Respublikinio mokinių kūrybinių darbų konkurso-festivalio „Kūrėjo kodas“ laureatėmis ir iškovojo II vietą.
Gimnazistės  puikiai pristatė savo sukurtų rūbų kolekciją „Roking Earth“, teikdamos, kad mūsų aplinka neturi būti mados auka.
Sveikiname gimnazistes ir technologijų mokytoją Kristiną Pocevičienę