Sportuojame

Š. m. rugsėjo 16 d. mūsų gimnazijos sportininkai, IIIs ir IVs klasių mokiniai, dalyvavo Klaipėdos universiteto organizuotame renginyje „Sportuok su Klaipėdos universiteto sporto žvaigžde“. Patyrėme viską – puikias emocijas, sportinį azartą, komandinę dvasią.


Svarbi informacija dėl mokinių testavimo

Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokykloje skaičių, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija dalyvauja savikontrolės greitaisiais testais tyrime – numatoma Gimnazijoje periodiškai organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus. Testavimo procesą gimnazija pradės rugsėjo 20 dieną.

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas.

Tyrimai neatliekami mokiniams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas:

TESTAVIMO VYKDYMO TEISINIS PAGRINDAS: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V- 1927„Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ar jį keičiantis teisės aktas bei šio sprendimo pagrindu priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. AD1-1010 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose“.
TESTAVIMO PROCESO SĄLYGOS
Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas, jei sutinkate dalyvauti testavime, pasirašydami sutinkate, kad kontaktinio ugdymo proceso testavimas (-a) dėl COVID-19 ligos nustatymo metu vykdomas ne dažniau kaip kas 3 dienas ir ne rečiau kaip kas 5 dienas.
Savikontrolės tyrimas bus atliekamas mokykloje, prižiūrint paskirtam klasei atsakingam mokyklos darbuotojui. Savikontrolės tyrimo rezultatus mokinys vertins ir interpretuos pats (pati) savarankiškai, padedant paskirtam klasei atsakingam mokyklos darbuotojui, arba tai darys paskirtas klasei atsakingas mokyklos darbuotojas, jei mokinys (ė) jaunesnis (-ė) nei 16 metų.
Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būs informuojama apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą, registruotruojantis  patvirtinamajam PGR tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės tyrimo ir patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus turėsite pranešti už testavimo organizavimą įstaigoje atsakingam asmeniui.
 
Už testavimo organizavimą įstaigoje atsakingas asmuo: Ramunė Urbienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kontaktai: tel. 8-46-412720, el. p. ramune.urbiene@kvdg.lt .
 

Administracija


Dokumentai susipažinimui:

Sveikiname!!!

Praėjus vasarai, norime pasidžiaugti.

Mūsų gimnazijos IIIs klasės mokinys Edas Butvilas liepos 11 d. laimėjo prestižinio  2021 m. Vimbldono teniso turnyro jaunių dvejetų taurę. Tai didžiulis pasiekimas ir garbė visai Lietuvai, Klaipėdos miestui ir mūsų gimnazijai. Linkime sėkmės, stiprybės ir laukiame naujų pergalių.

Rugsėjo 1-ąją susitinkame klasėse!

Nuo rugsėjo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.
Visose mokyklose sudaromos sąlygos mokiniams savanoriškai testuotis vienu iš mokyklos pasirinktų būdų (kaupiniai, antigenai).
Rekomenduojama mokiniams nuo 12 metų savanoriškai skiepytis.
 
Galimi ribojimai:
Stebėdama ir vertindama situaciją Vyriausybė atskirai spręs, kokiu atveju galėtų įsijungti griežtesnis scenarijus. Esant itin sudėtingai situacijai, Vyriausybė gali svarstyti priimti sprendimą pagrindinį, vidurinį ugdymą ir pirminį profesinį mokymą leisti vykdyti kontaktiniu būdu tik tuo atveju, jei klasė būtų imunizuota (bus pakankamai daug persirgusių ir/ar paskiepytų mokinių) arba reguliariai testuojasi. Švietimo įstaigų veiklos apribojimai gali būti įvedami tiek konkrečios mokyklos, tiek savivaldybės, tiek nacionaliniu lygiu.
Daugiau informacijos: NUORODA

„Giest lakštingalėlis“

Sveikiname Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalio-konkurso „Giest lakštingalėlis“ laureates: Sofią Jonušauskaitę (IIb kl.) ir Ilzę Jaruckytę (IIIb kl.).

Mokines ruošė muzikos mokytoja Edita Mockuvienė.

Sveikiname respublikinio vertimų užsienio kalba konkurso “Tavo žvilgsnis” dalyvius

Sveikiname Laurą  Panayotą Marangos, IIa gimnazistę, ir Andrių Viljamą Gontier, IIIb gimnazistą, dalyvavusius respublikiniame vertimų užsienio kalba konkurse “Tavo žvilgsnis”. Gimnazistai apdovanoti organizatorių – respublikinio Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo – padėkos raštais ir diplomais, o darbai publikuojami  2021-ųjų metų almanache. Mokinius konkursui parengė prancūzų kalbos mokytoja Alma Barkauskienė.