LCC tarptautinio universiteto atstovų viešnagė

2020-10-13 Vytauto Didžiojo gimnazijoje svečiavosi viešnios iš LCC tarptautinio universiteto. Jos pristatė informaciją apie reikalavimus norint sėkmingai įstoti į minėtą universitetą. Pristatymo metu buvo pateiktas trumpas, bet gausus įdomios informacijos pranešimas apie kultūrų skirtumus ir kalbos barjerą. Laikas prabėgo nepastebimai. Lieka tikėtis, kad dar ne kartą mus aplankys atstovai iš LCC tarptautinio universiteto.

 

Anglų kalbos Dailyraščio konkurso nugalėtojai

2020-10-15 gimnazijoje vyko dailiausiai rašančio gimnazisto konkursas. Džiugu, kad gausus dalyvių skaičius parodė, jog šiuolaikinių technologijų naudojimas neužgožė noro dailiai rašyti naudojant rašiklį.

Sveikiname konkurso nugalėtojas: Mantę Jušaitę Ia ir Žiedę Oginskaitę IVc.

Užsienio kalbų pamokos mieste

Minint Europos kalbų dieną rugsėjo pabaigoje gimnazijos  užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų) mokytojai ir mokiniai nutarė kalbų mokytis ne tik  klasėse per įprastas pamokas. Ugdymas  buvo organizuojamas kitaip. Moksleiviai diskusijų metu pasidalino nuomonėmis apie  Europos šalių įžymybes. Gimnazistai tikrai buvo išradingi kurdami šalių, kurių kalbų mokosi, simbolių sienelę.

Rusų kalbos  besimokantieji tradiciškai surengė dailyraščio konkursą. Dėl objektyvių ekstremalios padėties priežasčių labiausiai visiems patiko pamokos – ekskursijos „Užsienio šalių kultūros  atspindžiai Klaipėdoje“. Šių edukacijų  metu mokiniai praturtino savo istorines žinias apie Klaipėdą, kaip multikultūrinį miestą.

Saulėti orai gimnazistus paskatino po pamokų ir savaitgalį pratęsti gimtojo miesto multikultūriškumo apraiškų paieškas, kurias jie apibendrino savo pristatymuose pamokų metu.

 

Konkursas vadovo pareigoms eiti

2020 m. liepos 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
Pretendentų konkurso atrankos posėdžio data – 2020-12-11.

Išsamesnė informacija – pagrindiniame skelbime www.klaipeda.lt  skiltyje Gyventojui/Karjera.

Dokumentų pateikimas

Iki š.m. liepos 3 d. į gimnaziją įstoję asmenys teikia tokius priėmimo dokumentus:

  1. Priimtų mokytis asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);
  2. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka;
  3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas).
  4. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys ir į mokyklas priimti asmenys papildomai pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti mokykloms ūkio lėšas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu (jeigu tokia sutartis pasirašyta.
  5. Nuotrauką (22,7 mm×25,2 mm, ~300 dpi rezoliucija) elektroninėje laikmenoje atsiųsti it@kvdg.lt.
  6. Pasirašo mokymo(si) sutartį.

VDG MOKYMO sutartis 2020

Sveikiname “Gamtamokslinių eksperimentų konkurso” dalyvius

Vytauto Didžiojo gimnazija sėkmingai dalyvavo Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro organizuotame Klaipėdos miesto ir regiono „Gamtamokslinių eksperimentų konkurse“. I-III klasių gimnazisčių  pristatyti gamtos mokslų tiriamieji darbai įvertinti Padėkos raštais.
Sveikiname Liuciją Ruginytę (Ia), Megę Bandzevičiūtę (IIa), Agnę Bartkėnaitę (IIa), Evą Jurgilaitę (IIb), Katriną Trakumaitę (IIb), Atėnę Kasperavičiūtę (IIIa).

Dėkojame gamtos mokslų mokytojoms: biologijos mokytojai Giedrei Guntarskytei-Česnauskienei, fizikos mokytojai Romai Stonkuvienei, chemijos mokytojai Ligitai Varnelienei.

Administracija