Pilietiškumo akcija skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai paminėti

Spalio 25 dieną KVDG neformalaus švietimo mokytojas Ramūnas Kaubrys ir III klasių gimnazistų Retorikos grupė pakvietė bendruomenę į pilietiškumo akciją, skirtą Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai paminėti.
Ruošdamiesi akcijai organizatoriai  nagrinėjo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje išdėstytas nuostatas, aptarinėjo, diskutavo apie jos straipsnius. Mokiniai  pasirinko  po vieną, jų nuomone patį aktualiausią bei patį svarbiausią skirsnį ir akcijos metu,  prie Vytauto Didžiojo biusto,  pasitelkdami bei tobulindami viešojo kalbėjimo įgūdžius, savais žodžiais išsakė pasirinkto skirsnio vertinimą.  Kiekvienas išsakydamas pilietinę poziciją rodė deramą supratimą bei požiūrį į pagrindinį šalies įstatymą, skatino visus akcijos dalyvius pozityviai apmąstyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir jos pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus.