Nauja Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos svetainė