Europos įgūdžių metai

Europos įgūdžių metai tęsiasi iki gegužės 9 d. Tiek mokiniai,tiek suaugusieji šiandien turi galimybę mokytis, plėsti ir tobulinti įvairias kompetencijas.

MEPA projekto dalyviai lankėsi Aukštojoje jūreivystės mokykloje. Čia mokiniai susipažino su jūreivystės rengimo strategija, specialybėmis, teorijos ir praktinėmis auditorijomis, bendravo su dėstytojais.
Taip pat pasidalinta ir ateities vizijomis bei darbo perspektyvomis Europoje ir pasaulyje. 
Aukštoji Jūreivystės mokykla rengia specialistus uosto kompanijoms, jaunimas randa darbą ir elektronikos srityse ar pan. Čia plėtojama ir mokymosi visą gyvenimą tendencija.

Klaipėdos tautinių kultūrų centras

Iš viso matyti,kad tauta teišlieka,kada yra joje dvasinės ir doros gyvybės. Jeigu ta auginama ir tvirtinama.Taip rašė mūsų žemietis,didis mąstytojas Vydūnas.
VDG MEPA projekto dalyviai lankėsi Klaipėdos tautinių kultūrų centre balandžio 27 d.
Dalyvaudami bendrijų pristatyme susipažinome su tautų abėcėlėmis bei skirtingomis įgarsintomis jų kalbomis,simbolika, gamta ir geografija, tautiniais rūbais,tradicinėmis šventėmis, muzikos instrumentais ir kt.
Tautinių kultÅ«rų centras yra tautinių bendrijų susibÅ«rimo vieta. Čia virte verda kultÅ«rinis gyvenimas…
Istorijos mokytoja ir projekto koordinatorė Reda Veličkaitė 
Iš viso matyti,kad tauta teišlieka,kada yra joje dvasinės ir doros gyvybės.Jeigu ta auginama ir tvirtinama.Taip rašė mūsų žemietis,didis mąstytojas Vydūnas.
VDG MEPA projekto dalyviai lankėsi Klaipėdos tautinių kultūrų centre balandžio 27d.
Dalyvaudami bendrijų pristatyme susipažinome su tautų abėcėlėmis bei skirtingomis įgarsintomis jų kalbomis,simbolika,gamta ir geografija,tautiniais rūbais,tradicinėmis šventėmis,muzikos instrumentais ir kt.
Tautinių kultÅ«rų centras yra tautinių bendrijų susibÅ«rimo vieta. Čia virte verda kultÅ«rinis gyvenimas…
Istorijos mokytoja ir projekto koordinatorė Reda Veličkaitė 

Susitikimas su kovo 11-tosios nepriklausomybės akto signatarais

Kovo 3-čią dieną Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai ir projekto “MEPA” ambasadorių grupė vyko į Vilnių, Lietuvos Respublikos seimą. Ten vyko susitikimas su kovo 11-tosios nepriklausomybės akto signatarais. 

Renginį seime vedė signatarų klubo prezidentė Birutė Valiunytė. Susitikime dalyvavo ir pranešimus skaitė kiti signatarai: A. Abišala, J. Prapiestis, I. Andriukaitienė ir kiti. Savo pranešimuose jie aptarė labai svarbias temas: sąjūdžio kūrimosi, teisės, kariumenės, švietimo, aplinkosaugos, ūkio, ekonomikos, saugumo ir kt. Susitikimo svečius ir dalyvius pasveikino seimo pirmininkė V.Čmilyte-Nielsen. 

Renginio pabaigoje prezidentė B.Valionyte jaunimui palinkėjo atsakingai kurti dabartinę valstybę. 

Mokinius kelionėje lydėjo istorijos mokytojos: Reda Veličkaitė ir Birutė Dargienė.