Sveikiname konkurso nugalėtojus

Sveikiname gimnazistus, Klaipėdos miesto ir apskrities mokyklų festivalyje – konkurse „Dainuok lietuviškai, dainuok apie Lietuvą“:
I vietą laimėjo IIIe kl. gimnazistė Vilnė Marija Kymantaitė;
II vietą laimėjo Ib kl. gimnazistė Auksė Marauskaitė;
III vietą laimėjo IVe kl. gimnazistas Šarūnas Venckus.
Mokinius rengė muzikos mokytoja Edita Mockuvienė.

ERASMUS+ projektų forumas

Šių metų vasario 6 dieną Vytauto Didžiojo gimnazijos komanda su prancūzų kalbos mokytoja Alma Barkauskienė dalyvavo tarptautinių Europos finansuojamų ERASMUS+ projektų forume, vykusiame Klaipėdos Baltijos gimnazijoje. Šiame renginyje mūsų mokyklos gimnazistės Gabrielė Staponaitė (IVa), Solivija Bakaitė (IVb), Monika Kaučiukaitė (II a) ir Aleksandra Baušytė (IIa) pasidalijo projekto ,,Už vieningą ir solidarią Europą” metu įgytomis žiniomis, nauda ir patirtimi. Įspūdžių, patirtų įvairių veiklų metu, negailėjo ir kiti renginio dalyviai. Forume dalyvavo net septynios Klaipėdos miesto mokyklos, vykdančios tarptautinius ERASMUS+ projektus. Įdomu tai, kad tokius projektus vykdo ne tik gimnazijos, bet ir progimnazijų mokiniai su savo mokytojais.  Ypač sužavėjo tai, kad mūsų mieste yra mokyklų, kurios vykdo net po tris tokius tarptautinius projektus. Renginys buvo tikrai naudingas, nes tai buvo pasidalijimas gerąja patirtimi. Pavyzdžiui sužinojome, jog daugelyje forume dalyvavusių mokyklų yra įkurti ,,Erasmus+” klubai, suteikiantys galimybę įsitraukti į projektines veiklas organizuotai ir konstruktyviai. Forumo pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.
                                                                         Gabrielė Staponaitė, IV A kl. gimnazistė

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Informacija teikiama:
tel.: 8(46)412718
el.p.: vdg@kvdg.lt
Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (https://svietimas.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:
  • nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
  • nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
  • nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
  • nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
  • nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.
       Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).
 
       Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.
 

                                                                

                                                        Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad pradėti informacinės priėmimo į mokyklas sistemos diegimo darbai.  Šios sistemos pagrindu bus teikiami prašymai mokytis nuo 2019–2020 mokslų metų (t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.), todėl rašytinių prašymų į mokyklas asmeniškai nešti nereikia. Taip pat primename, kad galimybė teikti prašymus registruotais laiškais yra panaikinta.

Siekiant užtikrinti sklandų prašymų teikimo procesą, planuojama jį organizuoti etapiškai:

  • pirmiausia bus sudaryta galimybė prašymus sistemoje registruoti į vyresniąsias klases (apie 2019 m. vasario mėnesį);
  • kiekvieną savaitę bus įvedamos galimybės prašymus registruoti į žemesnes klases;
  • registracijas į 1-ąsias klases planuojama organizuoti kovo mėnesio pirmąją savaitę.

Konkrečias prašymų registravimo sistemoje pradžios datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

 

                         

                                                                                       Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Pyragų diena

Tęsiant praėjusių metų tradiciją, gruodžio 19 dieną gimnazijoje organizuojama Pyragų diena. Visus gimnazijos bendruomenės narius maloniai  kviečiame kepti pyragus, riestainius ar kitokius saldėsius ir rytoj  (trečiadienį) iš ryto (nuo 8.30 iki 9 val.)  atnešti į mokytojų svetainę. Bus rengiama mugė, kurios metu surinktos lėšas  bus skirtos  onkologiniams ligoniams, besigydantiems   Klaipėdos Pranciškonų onkologiniame centre.

Projekto organizatoriai