Informacija dėl mokinių priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2023-2024 m. m.

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2023 m.:
  1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Vasario 28 d. 10 val. į 10–12 klases.

Stojančiųjų į netradicinio ugdymo (novatoriško verslumo ugdymo) klases motyvacijos vertinimas vyks kovo 30 d. 14.30 val.

Aktuali informacija:

 Sistemoje registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti;

  1. Liekantys mokytis savo mokyklose mokinių tėvai teikia rašytinius prašymus mokyklų vadovams ir jų Sistemoje registruoti nereikia, kai tęsiamas mokymasis toje pačioje mokykloje (iš 10 į 11 klasę). Tokie prašymai pradedami registruoti mokyklose nuo vasario 28 d. iki balandžio 21 d.
  2. Prašymus registruoti Sistemoje gali UŽSIENIO PILIEČIAI, turintys galimybę prisijungti ir autorizuotis per elektroninius valdžios vartus.
  3. Užsienio piliečiai ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės mokinių priėmimo komisijai Klientų aptarnavimo skyriuje (Liepų g. 11, Klaipėda). Atnaujinta prašymo forma yra patalpinta https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9
  4. Aktuali informacija susijusi su priėmimu nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. skelbiama „Priėmimo į mokyklas“ paskyroje: https://svietimas.klaipeda.lt/aktuali-informacija-ir-dazniausiai-uzduodami-klausimai/10