Priėmimas į mokyklas 2024 m.

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2024–2025 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2024 m.:

  1. Vasario 26 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Vasario 27 d. 10 val. į 10–12 klases.

Sistemoje https://svietimas.klaipeda.lt/ registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti. Mokinių, kurie lieka mokytis gimnazijoje, tėvai teikia rašytinius prašymus į 11 klasę gimnazijos direktoriui ir jų Sistemoje registruoti nereikia.

Daugiau informacijos…