Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Ugdymo(si) sėkmė – kiekvienam ir visiems“. 

Švęsdama įkūrimo šimtmetį, balandžio 28 dieną Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija pakvietė Lietuvos pedagogus į respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Ugdymo(si) sėkmė – kiekvienam ir visiems“. Konferencijos metu lektoriai pasidalijo įžvalgomis ir tendencijomis, vykstančiomis šiandieniniame mokymo(si) procese ugdant modernios visuomenės žmogų. Daugiau nei šimtas susirinkusių dalyvių buvo kviečiami sužinoti, kur slypi ugdymo sėkmės paslaptis, kaip ugdyti mąstantį žmogų, kokiais būdais įtraukti aktyvius mokinius į ugdymosi procesą, kaip „gimsta“ nauji vadovėliai. Pranešėjai daug dėmesio skyrė ir įtraukties švietime problemoms. Nors daugiausia kalbėta apie mokinių kompetencijų ugdymą, buvo nepamirštas ir vienas svarbiausių mokinių sėkmės kalvių – mokytojas, kasdien demonstruojantis savo lyderystę, susiduriantis su naujais iššūkiais, siekiantis vis aukštesnių profesinių tikslų ir kūrybingai žvelgiantis į ugdymo procesą.

Dėkojame dalyvavusiems ir tikimės su visais dar ne kartą susitikti naujose diskusijose apie ugdymo problemas.

Organizatoriai Diljeta, Jūratė, Laima, Raimonda, Stasys

Renginių, skirtų gimnazijos šimtmečiui, pradžia

2022 metais balandžio 20 dieną Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija- pirmoji lietuviška gimnazija Klaipėdoje – švęs 100 metų jubiliejų.
Šiai neeiliniai sukakčiai paminėti mokykla skiria renginių ciklą. Jis pradėtas sausio 12 dieną 9.00 valandą Šimtmečio instaliacijos įžiebimu.
Šia proga pasveikinti atvyko “Vyturio” progimnazijos moksleivių būgnų orkestras,
šiltus sveikinimo žodžius skyrė gimnazijos Direktorė Daiva Križinauskaitė, Tėvų tarybos pirmininkas Raimondas Simonavičius, gimnazijos Senato pirmininkas Vaidas Pamparas.
Buvo pasidžiaugta turtinga gimnazijos istorija, visai bendruomenei palinkėta kuo didžiausios sėkmės, drąsos įveikiant iššūkius, kūrybiškumo tęsiant  tradicijas.